Zenter fir Informatiounstechnologien // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Staatlechen Zenter vun den Informatiounstechnologien (CTIE) ass den Haaptacteur bei der Entwécklung an der Ëmsetzung vum eGovernment. Et ass dem CTIE seng éischt Aufgab, d'lëtzebuergesch Administratiounen op hirem Wee an den digitalen Zäitalter ze begleeden an dofir ze suergen, datt se alleguer d'Méiglechkeete vun den Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien (TIC) kënnen notzen, an dat op eng intelligent, reflektéiert a strukturéiert Aart a Weis.

Weider liesen