Zenter fir Informatiounstechnologien // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Staatlechen Zenter vun den Informatiounstechnologien (CTIE) ass den Haaptacteur bei der Entwécklung an der Ëmsetzung vum eGovernment. Et ass dem CTIE seng éischt Aufgab, d'lëtzebuergesch Administratiounen op hirem Wee an den digitalen Zäitalter ze begleeden an dofir ze suergen, datt se alleguer d'Méiglechkeete vun den Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien (TIC) kënnen notzen, an dat op eng intelligent, reflektéiert a strukturéiert Aart a Weis.

Weider liesen

 

  • Nei gesetzlech gereegelt Virschrëften déi de Bierger direkt betreffen wäerten 2019 a Kraaft trieden. Hei en Iwwerbléck iwwer d'Haaptännerungen déi en direkten Impakt op d'Bierger hunn. Dës Lëscht ass net vollstänneg.

  • Nei gesetzlech gereegelt Virschrëften, déi de Bierger direkt betreffen, wäerten 2018 a Kraaft trieden. Hei en Iwwerbléck iwwer d'Haaptännerungen, déi en direkten Impakt op d'Bierger hunn. Dës Lëscht ass net vollstänneg. Wunnengsbäihëllef A Kraaft vum 1. Januar 2018